16 Nisan Referandum Sonuç Analizi

16 Nisan Referandum Sonuç Analizi

 “16 Nisan” Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli dönüm ve kırılma noktalarından birisi olarak tarihî kayıtlara geçmiştir. Mevcut küresel sistemin yarattığı siyâset, 15 Temmuz’da tecrübe ettiğimiz “hain darbe kalkışması” ve mevcut iç ve dış siyâsetin neticesinde doğan referandum, çok az bir farkla “evet” lehine sonuçlandı.

Sandıktan çıkan sonuç ve referandumun gösterdikleri oldukça mânidar ve önemlidir. Sandıktan çıkan bu sonuç Türk siyâsetinin, zaman içerisinde sonucunu göreceğimiz olumlu ve olumsuz bir çok şeye gebe olduğunun bir göstergesidir. Başta çıkan sonuç evet olduğu için öncelikli olarak “evet” ile vââd edilen “anayasa değişkiliği” Türk iç ve dış siyasetinde yenilikler ve değişiklikler getireceği gibi bunun dışında da referandum sonuçları siyasi partiler açısından da bir çok değişikliği getirecektir.

Öncelikle çıkan sonuca bakıldığında fark edilmesi gereken gerçek şu olmalıdır: Evet lehine çıkan sonuç Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine çıkan sonuç ile hemen hemen aynı orandadır.  Bu demektir ki tercihini “evet”ten yana kullanan halk, oyunu tamamı ile Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına vermiştir.

Sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına verilen oy, “müstakbel başkan” için mÂnidar ve önemli olduğu kadar; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin teşkilatları için ise bir hezimetin, yılgınlığın ve başarısızlığın göstergesidir. Bu seçim sonuçları evet kampanyasını yürüten AKP teşkilatları için tamamı ile büyük bir hayal kırıklığı doğurmuştur. Bu gerçeklik acil ve dirâyetli bir şekilde AKP teşkilatlarının, başkan, başkan yardımcısı ve ekiplerinin sorgulanması ve kökten radikal bir şekilde değiştirilmesini getirecektir.

AKP İl ve İlçe başkanlığı görevini yürütenler kadar aynı sorgulanma ve köklü değişim bağzı bakan, milletvekili ve AKP genel merkez mensupları için de geçerli olacaktır. İlerleyen süreç içerisinde AKP’nin yeni bir döneme gireceği, köklü bir değişimle yoluna devam edeceği muhakkaktır.

16 Nisan Referandumu’nun, “MHP”  kanadına gelecek olursak, MHP’de zaten var olan sancılı günlerin ve çatlakların daha şiddetli bir şekilde belirmesi ve gün yüzüne çıkması söz konusu olacaktır. Sayın Devlet Bahçeli ile Meral Akşener ve diğer isimler arasında devam eden mücâdele referandumdan sonra muhakkak daha farklı bir seyir izleyecektir. MHP’nin elinde bulunan Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri başta olmak üzere yaşanan büyük yenilgi, AKP de olduğu gibi MHP’de de yeni köklü değişimleri getirecektir. Devlet Bahçeli ve ekibi için her şey bu saatten itibâren daha farklı seyredecektir.

Hayır” kanadında ise başta CHP olmak üzere sandıktan alınan sonuç ile birlikte kazanılan bir özgüven ve başarı söz konusudur.  CHP elde ettiği bu seçim sonucundan sonra ileriye dönük daha güçlü ve dirâyetli bir politika izlemek isteyecektir.  Fakat burada unutulmaması gereken nokta hayır kanadının sadece CHP eksenli olmadığıdır. Hayır kanadının başta küresel sistemden beslenen kozmopolit yapısı dışında MHP’nin tabanının çoğunluğunun da tercihi olduğu göz ardı edilmemeli.

Fakat sandıktan çıkan sonuç neticisinde kazanan “evet” olduğu için başta CHP olmak üzere hayırcıların istatistik olarak yenilgisi ve kaybı söz konusudur. Az bir oranla da olsa anayasa maddelerinin milletin iradesi tarfından kabul görmesi hayrıcılara bundan sonra kendi içerisinde daha fazla kenetlenmek ve mücadele azmine sahip olmaktan başka faydası olmayacaktır. CHP için ise tek kazanamı yukarıda ifâde etiğimiz gibi sadece kazanılan bir özgüvendir.

Şuan her şey daha canlı ve sıcak olduğu için sağlıklı ve mantıklı bir analiz yapmak, kesin bir karara varmak asla mümkün değildir. İlerleyen zaman içerisinde her şey daha da netleşecek ve ileriye dönük ülkemizin yol haritası, siyasal ve toplumsal olarak yaşayacağımız olumlu ve olumsuz durumlar az çok belli olacaktır.

Ülke ve millet olarak tarihi bir gün yaşadığımızı unutmamalı ve bundan sonra yaşanacak bütün gelişmeleri sağduyulu ve mantıklı muhakkeme ile takip etmeli, ona göre bir politika belirlemeliyiz.

Türk siyaseti artık çok farklı bir rotada ilerleyecektir. Yol ve yöntem tamamı ile farklıdır. Yeni sistemin getireceği bir çok yeni olumlu kazanımlar dışında muhakkak zaafları ve eksik yönleri söz konusu olacaktır. Fakat ciddi bir muhalefet eletşririsi ve ikitadarın hassasiyet ve ciddiyet dolu ileriye dönük plan ve politikaları ülkemizin bekâsı için önemli olacaktır.

Bundan sonra başta “müstakbel başkan” ve  “iktidar partisi mensubları” olmak üzere topyekûn bütün Türk milleti dirâyetli ve âkil bir şekilde ülkemizin geleceği ve güçlü bir Türkiye için bütün ruhumuz ile çalışmalıyız.

Allah, tarih boyunca olduğu gibi elhamdülillah her zaman Müslüman Türk milleti ile beraberdir.

Allah utandırmasın.