Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da Tuzla semtinde tamamlamıştır. Üniversite tahsilini ise Balıkesir Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlayan yazar ardından İstanbul’da Felsefe Bölümü yüksek lisans eğitimini yarıda bırakarak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Uzun yıllar muhtelif dernek ve vakıflarda toplumsal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmuş, Milli Akıl, Diyanet Aylık Dergisi, Aile Dergisi, Dünyabizim ve Haberler.com başta olmak üzere muhtelif dergil ve yayın platformlarında yazılar kaleme almıştır. Bunun yanı sıra yayımlanmış akademik makaleleri ve kitap çalışmaları bulunan yazar, Ortaçağ Tarihi, Siyaset ve İktidar Felsefesi ile Amerika Birleşik Devletleri Siyasi ve Sosyal Tarihi alanlarında ihtisas çalışmaları yürütmektedir.

Yayınlanmış Kitapları:

Tarih Musahabeleri – DİB Yayınları
Tarihte Fütüvvet ve Ahilik – Ötüken Neşriyat